ประเมิน SDQ และ EQ

วันที่เผยแพร่ : 4 ก.ค. 2567 17:00 น.

วันที่เแก้ไข : 11 ก.ค. 2567 15:19 น.


ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประเมิน SDQ และ

ให้นักเรียนประเมิน EQ ให้ครบทุกคนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล


559 หมู่20 ซ.บ้านโพนสูง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทร 043580076
เว็บไซต์ http://www.swp.ac.th/

3
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่