สรุปผลกิจกรรมตลาดนัดปลอด 0, ร, มผ ภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่เผยแพร่ : 6 ก.ค. 2567 12:27 น.

วันที่เแก้ไข : 9 ก.ค. 2567 13:43 น.


กลุ่มบริหารวิชาการได้จัดกิจกรรมตลาดนัดปลอด 0, ร, มผ ภาคเรียนที่ 1/2567 เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0, ร และ มผ ได้มีโอกาสในการแก้ไขผลการเรียน


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
อัตลักษณ์โรงเรียน : ลูกพุทธจักรวิทยา เป็นผู้รักเรียน เพียรความดี มีกตัญญู รู้จักตน


728/2 ถ.พระราม 4 ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทร 026371178
แฟ็กซ์ 026370499
เว็บไซต์ https://www.buddhajak.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่