รู้ทันฉลากสินค้า

วันที่เผยแพร่ : 11 ธ.ค. 2561 15:05 น.

วันที่เแก้ไข : 4 ส.ค. 2562 08:34 น.


สินค้าอุปโภคบริโภคมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยารักษาโรค ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันมักแข่งขันในเรื่องสรรพคุณชั้นเยี่ยม การจะแน่ใจว่าใช้สินค้าแล้วปลอดภัย สิ่งสำคัญคือการอ่านฉลากสินค้าให้ละเอียดและไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนซื้อ แต่ก็ต้องรู้ด้วยว่าฉลากสินค้านอกจากบอกรายละเอียดแล้ว บางครั้งก็มีการโฆษณาเกินจริง และถึงแม้จะมี อย.ก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

เพื่อให้เราแน่ใจในความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมากมายในชีวิตประจำวันเราจะต้องรู้ว่าฉลากสินค้าที่ถูกต้องประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้าง สิ่งที่เราควรต้องพิจารณา มีดังนี้

1.ชื่อผลิตภัณฑ์ต้องชัดเจนและไม่เกิดความเข้าใจผิด

2.ชื่อผู้ผลิตและที่ตั้งต้องชัดเจน ทั้งชื่อผู้ผลิต ที่ตั้ง สถานที่ผลิต สถานที่แบ่งบรรจุ เพราะหากใช้แล้วเป็นอันตราย เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายได้

3.วัน เดือน ปีที่ผลิตและหมดอายุ เพื่อจะได้ใช้อย่างปลอดภัย ซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรมีวันผลิต ส่วนวันหมดอายุอาหารบางประเภทที่มีอายุสั้น เช่น นม โยเกิร์ต ฯลฯ และยาทุกตัวจะต้องแสดงให้ชัดเจน

4.ปริมาตรหรือปริมาณสุทธิ ช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อให้ดียิ่งขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดต้องแสดงจำนวนที่บรรจุในภาชนะที่จำหน่าย โดยหน่วยจะแตกต่างตามลักษณะของสังเกตได้ง่ายๆ ดังนี้

• ของเหลว แสดงจำนวนหน่วยปริมาตรของเหลวเช่น มิลลิลิตร ซีซี ลิตร ฯลฯ

• ของแข็ง แสดงจำนวนปริมาณในหน่วยน้ำหนัก เช่น มิลลิกรัม กรัม กิโลกรัม ฯลฯ

• ของผสมทั้งของแข็งและของเหลว เช่น น้ำหนักรวม น้ำหนักสุทธิ น้ำหนักเนื้อ ฯลฯ

5.ส่วนประกอบสำคัญ จะแสดงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เป็นร้อยละ

6.เครื่องหมายรับรองคุณภาพ ได้แก่ อย. หรือ มอก. เพื่อบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีกระบวนการผลิตปลอดภัย

ที่มา : www.thaihealth.or.thฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
ยึดมั่นธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อการศึกษาไทย....


21 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ถ.ประเสริฐมนูกิจ 29 ต.จรเข้บัว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0808086001
แฟ็กซ์ 029435477
เว็บไซต์ http://www.student.co.th

8
Hide
Show