ประชาสัมพันธ์ โปรแกรม DLP Day Camp

วันที่เผยแพร่ : 19 ก.ย. 2561 14:07 น.

วันที่เแก้ไข : 1 ม.ค. 2562 20:22 น.


โปรแกรม DLP Day Camp เริ่มเรียน 1 - 26 ตุลาคม 2561

สนใจสมัครเรียนได้ที่ห้องธุรการประถม ประตู 2 และห้องธุรการเนอสเซอรี่ ประตู 4


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนวรพัฒน์
ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม สร้างความสุข ปลูกจิตสำนึก


63 ซ.พัฒโนอุทิศ ถ.ราษฏร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074236020
แฟ็กซ์ 074246677
เว็บไซต์ http://www.warraphat.ac.th

0
Hide
Show