กิจกรรมทำสมาธิพลังจิตตานุภาพ

วันที่เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2567 12:36 น.

วันที่เแก้ไข : 24 มิ.ย. 2567 05:45 น.


โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยนายประสิทธิ์ ชุษณะวัคคีีย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคระครูและนักเรียน ป.5 ป.6 ร่วมกิจกรรมทำสมาธิพลังจิตตานุภาพ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานของสมาธิอย่างง่าย ช่วยให้สมองปัญญาดี ผลการเรียนดี และเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)


293/1 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074245992
แฟ็กซ์ 074262736
เว็บไซต์ http://www.t4wkr.ac.th

4
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่