นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด ("Student Care" "เรา" หรือ "พวกเรา" หรือ "บริษัทฯ") จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ("ข้อมูลส่วนบุคคล") เพื่อให้บริการแอปพลิเคชัน Student Care รวมถึงการให้บริการแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Student Care ทั้งหมด (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า "บริการฯ")


บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด ("Student Care" "เรา" หรือ "พวกเรา" หรือ "บริษัทฯ") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เราจึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยชี้แจงให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสติวเดนท์ แคร์

Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่