ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (รวมถึงเอกสารที่อ้างถึงในเอกสารเหล่านี้) จะบอกถึงข้อกำหนดในการให้บริการที่คุณใช้งานหรือเข้า student.co.th โดเมนย่อยหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว("เว็บไซต์" ของเรา) ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าชมหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน การใช้เว็บไซต์ของเรา รวมถึงการใช้งาน เข้าชม หรือลงทะเบียนบัญชี คุณจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

กรุณาอ่านและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างรอบคอบ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันของเรา เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชันของเรา

เราขอแนะนำให้คุณพิมพ์สำเนาข้อกำหนดเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต เมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและยอมรับว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเรา

Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่